HYDROGEOLOGIE

hydrogeologieZajišťujeme odborné služby v oblasti hydrogeologie se zaměřením na:

  • Monitoring podzemních vod
  • Sanaci podzemních vod
  • Hydrodynamické zkoušky (čerpací / stoupací)
  • Vyhledávání průběhu zvodnělých struktur a tektonických linií (zlomů, poruch)
  • Tvorbu závěrečných zpráv a vyhodnocení
  • Tvorbu účelových map (např. mapy hydroizohyps, mapy kontaminace, geologické mapy)
  • Tvorbu speciální dokumentace (např. geologické řezy, vrtné profily)
  • Konzultace a poradenství    

Vše je zajištěno našimi pracovníky s dlouholetou praxí v hydrogeologii a sanační geologii a potřebnou technikou. Samozřejmostí je odborná způsobilost v hydrogeologii, sanační geologii a zkoumání geologické stavby.