IDENTIFIKACE

Název a sídlo firmy: TERRAexpert s.r.o.
Žižkova 708
261 01  Příbram
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným  Městským soudem v Praze,  oddíl  C, vložka 253748
   
IČO: 04796187
DIČ: CZ 04796187
   
Předmět podnikání: Živnostenské oprávnění č. 1   (živnost volná)
– Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
– Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
– Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
– Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
– Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
– Zprostředkování obchodu a služeb
– Velkoobchod a maloobchod
– Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
– Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
– Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
– Testování, měření, analýzy a kontroly
– Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
– Poskytování technických služeb
– Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 
Živnostenské oprávnění č. 2   (živnost vázaná)
– Geologické práce
 
Živnostenské oprávnění č. 3   (živnost vázaná)
– Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
   
Statutární orgán: Mgr. Libor Šustr, jednatel
 
 
 
   
Oprávnění, odbornost: Mgr. Libor Šustr:  Osoba oprávněná projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, sanační geologie a zkoumání geologické stavby č. 2314/2016
Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. f) – vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů  a podle ust. § 1 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Čj.: SBS 03320/2019/OBÚ-0