VYHLEDÁVÁNÍ VODY

y shaped dowsing stick – kopiePrvním a nejdůležitějším krokem pro zřízení studny je vyhledání vhodného místa, kde je předpoklad požadovaného zvodnění. Laicky a z odborného hlediska nesprávně je obvykle řečeno „vyhledání pramene“. Dále musí být zhodnoceno, zda vybrané místo splňuje legislativní požadavky a zda je přístupné pro vrtnou techniku. Pokud dojde k realizaci studny naší firmou, potom poskytujeme garance vydatnosti. Ty jsou prakticky řešeny tak, že pokud studnou není dosaženo požadované vydatnosti, práce se neplatí.

geol mapaBezpodmínečnou součástí našeho procesu vyhledání vhodného umístění Vaší budoucí studny je orientační zhodnocení místních hydrogeologických poměrů naším hydrogeologem a to ještě před vlastní návštěvou u Vás na pozemku. Hydrogeolog provede předběžné zhodnocení místních podmínek a to z hlediska pravděpodobnosti, hloubky a intenzity zvodnění a připraví si podklady. Na základě hydrogeologického posouzení a požadavků zákazníka určíme nejvhodnější typ studny a technologii hloubení studny.

Poté následuje návštěva u Vás na pozemku a vlastní hledání vody v zájmovém prostoru  pomocí proutku a nebo virgule. Tento způsob je nazýván biodetekce, telestezie nebo prostě proutkaření. To se týká především studní pro individuální zásobování.

V případech, kdy se jedná o nalezení zdroje podzemní vody o větší vydatnosti na větším území, využíváme geofyzikální průzkum.

Vyhledání vody provádíme jak pro vrtané, tak pro šachtové studny a to vše jako vždy “ z jedné ruky“ přímo od nás. Zákazníkovi vždy nalezneme skutečně optimální zdroj podzemní vody podle jeho potřeb a možností.

Vyhledání zdroje podzemní vody (studny) lze na základě přání zákazníka spojit s tím, že zpracujeme projekt studny a hydrogeologický posudek, které jsou vyžadovány stavebním a vodohospodářským úřadem.