VRTNÉ PRÁCE

vrtné práceNaše společnost disponuje vlastní moderní a výkonnou vrtnou soupravou na pásovém podvozku, která je díky své konstrukci a kompaktním rozměrům schopna pracovat i v těch nejnáročnějších či stísněných podmínkách. Vrtné práce realizujeme ve všech typech horninového prostředí a geologických podmínkách.

V naší nabídce naleznete vrty různých dimenzí a provedení s vrtným průměrem 191 – 280 mm a výstrojí 125 – 220 mm.

NABÍDKA VRTNÝCH PRACÍ

Našim zákazníkům (občanům i firmám) můžeme nabídnout tyto typy vrtných prací v závislosti na použité metodě:

1) Metoda rotačního (alt.nárazovo-točivého) vrtání bez výplachu

 • jádrové vrtání        – aplikace v hydrogeologii (průzkumné, monitorovací a sanační vrty a sondy) a inženýrské geologii
  • jádrovky s vrtnou korunkou
 • bezjádrové vrtání   – aplikace v hydrogeologii (tam, kde není potřeba výnos jádra), inženýrské geologii a stavebnictví
  • spirály, šneky
  • třílistá a jiná dláta

2) Metoda nárazovo-točivého vrtání s výplachem

 • ponorným kladivem – aplikace v hydrogeologii (vrtané studny, sanační, čerpací a jiné vrty) a ve výstavbě ( vrty pro tepelná čerpadla)
  • s vnitřní plastovou zárubnicí a s ochranným ocelovým pažením   (dočasným nebo trvalým) – použití v komplikovaných geologických podmínkách a v nesoudržných horninách
  • s vnitřní plastovou zárubnicí bez ochranné ocelové pažnice – vhodné pro skalní horniny a pro soudržné zeminy

VÝSTROJ VRTŮ

Pro vystrojení našich vrtů používáme pouze materiály té nejvyšší kvality a jakosti. Ve speciálních případech jako jsou například vrtané studny používáme výhradně a automaticky pouze zárubnice s atestem k použití pro pitnou vodu.

Vnitřní pažnice (zárubnice) – používáme celou škálu zárubnic různých dimenzí, délek, provedení a materiálů v závislosti na účelu ke kterému má vrt sloužit. Nejčastěji používané materiály jsou PVC-U a PEHD, na přání zákazníka lze dodat i jiné (např. ocel, anicorro apod.). V případě perforovaných pažnic jasně preferujeme továrně provedenou perforaci, která jediná zajištuje dosažení předepsané a požadované plochy perforace a to bez ztráty pevnostních charakteristik zárubnice. Často se v případě realizace vrtaných studní můžete bohužel setkat s firmami, které místo zárubnice s továrně provedenou perforací používají plných zárubnic, které si  tzv. „na koleni“ sami perforují (prořezávají) úhlovou bruskou nebo vrtačkou přímo na lokalitě. Důvod je jednoduchý – zárubnice s tovární perforací je totiž o cca 20-30% dražší než zárubnice plná a snahou je minimalizovat své náklady a maximalizovat zisk. Tento přístup se nám nelíbí a u nás se s ním nesetkáte. Na prvním místě je u nás kvalita použitých materiálů a provedených prací a spokojený zákazník.

V případě zárubnic PVC-U pro vrtané studny je potřeba se zaměřit také ještě na způsob spojování jednotlivých zárubnic (trubek). Existují dvě možnosti spojení:

 • hrdlovým spojem – zárubnice se do sebe zasadí na volno a spojení obou zárubnic se provede následně nýtováním.
  • Výhody
   •   je levnější ve srovnání se zárubnicí se závitovým spojem
  • Nevýhody
   • mnohem nižší pevnost spoje ve srovnání se zárubnicí se závitovým spojem
   • zárubnice nejdou v případě potřeby ve většině případů již vytáhnout z vrtu zpět ven aniž by došlo k jejich rozpojení
   • po určitém čase může ve zvodnělém úseku vrtu dojít k odkorodování nýtů a hrozí riziko rozpojení zárubnic

Jedná se o levnější a používanější typ výstroje pro vrtané studny, kvalitativně patří toto provedení k tomu nejzákladnějšímu způsobu vystrojení. Pokud je to v možnostech zákazníka, doporučejeme použít zárubnice závitové, viz. níže.

 • závitovým spojem – používají se různé typy závitů v závislosti na dimenzi zárubnice
  • Výhody
   • rychlost montáže spoje
   • vysoká pevnost spoje – zárubnice jdou v případě potřeby z vrtu vytěžit (vytáhnout) zpět ven
   • možnost opakovaného spojování a rozpojování bez zásahu do struktury materiálu zárubnice
  • Nevýhody
   • vyšší cena ve srovnání se zárubnicemi s hrdlovým spojem (cca o 40-50 %)

Tento typ výstroje již představuje vyšší třídu ve způsobu provedení vystrojení vrtu. Je sice dražší ve srovnání s hrdlovými zárubnicemi, ale lze u něj garantovat kvalitu a životnost.

U všech zárubnic je samozřejmostí použití dýnka (dna) a uzavření vrtu proti nežádoucí manipulaci cizích osob.

Vnější ochranná pažnice  – používá se k dočasné stabilizaci stěn vrtu při jeho hloubení (pracovní pažení) a nebo ke stabilizaci trvalé (permanentní pažení). K tomu používáme bezzávitové i závitové kolony ocelvých pažnic. Hlavním účelem účelem jejího použití je mechanicky stabilizovat stěnu vrtu pomocí ocelové pažnice tak, aby nebyl zemní tlak přenášen na vnitřní plastovou zárubnici a nedošlo k jejímu poškození. Používá se v nezpevněných, nesoudržných či jinak problematických partiích horninového prostředí a to v nadloží hornin ve kterých je situován vlastní kolektor podzemní vody. Typickým příkladem jsou třeba několik metrů mocné polohy jílovitých sedimentů situovaných nad skalním (zvodnělým) prostředím. Přes celou tuto partii je nutné aplikovat ochrannou pažnici, jinak hrozí riziko poškození vnitřní zárubnice střihem, což v důsledku může způsobit ztrátu celého vrtu. Naše společnost disponuje speciální technikou, která aplikaci ochranné ocelové pažnice do vrtu umožňuje.

 • Obsyp | Filtr
  Prostor mezi vnitřní pažnicí a stěnou vrtu (mezikruží) musí být vyplněn filtrační vrstvou, tzv. obsypem. K tomu  používáme čisté, tříděné říční kamenivo (vodárenský štěrk, zpravidla frakce 4–8 mm). Tloušťka a zrnitost obsypu se volí ve vztahu k charakteru zvodněného prostředí a úpravy vtokových otvorů pažnice. U příliš tenké vrstvy obsypu dochází k jejímu zalepení, kalení vody, snížení vydatnosti a životnosti vrtu.
 • Těsnění 
  Pažnice v horní části vrtu musí být opatřeny těsněním (cement, těsnící jíly, speciální těsnící bentonit) proti vnikání povrchové vody do studny. Těsnění musí být provedeno od terénu do hloubky nejméně 3,0 m a musí vyplňovat celý prostor mezi pažnicí a stěnou vrtu. Mezi těsněním a obsypem musí být zřízena přechodová vrstva nejlépe z písku pro zabránění vyplavování jemných částí z těsnící vrstvy do obsypu. Nejmenší tloušťka těsnění je 30 mm.
 • Úprava zhlaví | Manipulační šachta
  Zhlaví vrtané studny musí být upraveno manipulační šachtou (plastovou, betonovou) v souladu s normou ČSN 75 5115. Jejím ukolem je mimo jiné ochránit ústí vrtu a bezpečně zabránit vnikání nečistot nebo povrchové vody do studny.

 

 

Vrtné práce provádíme bud podle podkladů dodaných zákazníkem (projekt), nebo podle námi vypracované projektované dokumentace.