Poptávka

Kontaktní osoba:*
Telefon:
Adresa budoucí studny:
Příznivé geolog.podmínky (skalní horniny, malá mocnost nadložních nesoudržných zemin). Uvodní vrtání/pažení ocel - vrtaný průměr/výstroj vrtu:
Komplikované geolog.podmínky (velká mocnost nadložních nesoudržných zemin, silně zvodnělé horniny..). Úvodní vrtání/pažení ocel - vrtaný průměr/výstroj vrtu:
Vyberte si z našich dalších služeb: