IDENTIFIKACE

Název a sídlo firmy: TERRAexpert s.r.o.
Podlesí č.p. 406
261 01  Příbram
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným  Městským soudem v Praze,  oddíl  C, vložka 253748
   
IČO: 04796187
DIČ: CZ 04796187
   
Předmět podnikání: Živnostenské oprávnění č. 1   (živnost volná)
– Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
– Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
– Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
– Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
– Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
– Zprostředkování obchodu a služeb
– Velkoobchod a maloobchod
– Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
– Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
– Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
– Testování, měření, analýzy a kontroly
– Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
– Poskytování technických služeb
– Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 
Živnostenské oprávnění č. 2   (živnost vázaná)
– Geologické práce
 
Živnostenské oprávnění č. 3   (živnost vázaná)
– Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
   
Statutární orgán: Mgr. Libor Šustr, jednatel
Petr Šustr st., jednatel
Pavel Šustr, jednatel
Petr Šustr ml., jednatel
   
Oprávnění, odbornost: Mgr. Libor Šustr:  Osoba oprávněná projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, sanační geologie a zkoumání geologické stavby č. 2314/2016
 
Ing. Zbyšek Sedláček: Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0003293